top of page

אסטרטגיה ופתרון מחלוקות חלק-ב

Updated: Apr 12, 2019

אסטרטגיה ופתרון מחלוקות חלק ב'

במאמר הראשון, עסקנו בפתרון של מחלוקות ועל 'סדר של פתרון'.

פתרונות מסדר ראשון: שבהם לפחות אחד המעורבים מפסיד.

פתרונות מסדר שני: שבהם אף אחד מהמעורבים לא מפסיד או שיש מרוויחים (למשל WIN-WIN) ולבסוף פתרון מסדר שלישי: שמשנה את ה"מערכת" באופן המאפשר להגיע לפתרון מסדר ראשון או שני.

בנוסף, הזכרנו גם פתרון מסדר אפס שהוא למעשה העדר פתרון שמתבטא לעיתים בסטטוס-קוו.


סימביוזה - פתרון חזק
סימביוזה - פתרון חזק

הבעיות המרכזיות של פתרונות מסדר נמוך (אפס וראשון)

היא שהם פתרונות זמניים, בלתי יציבים ונפיצים בנוסף למצב הבלתי נעים, שבו אחד הצדדים או יותר ממש מפסיד מהפתרון או מהמצב. נקרא לפתרונות כאלה 'פתרונות חלשים'.

פתרונות חלשים מזמנים 'משחק סכום אפס' אין סופי שבהם המאבק והמחלוקת אינם נגמרים לעולם אלא תלויים במאזן הכוחות של הצדדים המעורבים.


פתרונות חלשים:

פתרונות חלשים הם כנראה הנפוצים והמקובלים ביותר היום ומעבר לכך שהם מותירים את אחד המעורבים או את שניהם מפסידים וכואבים, פתרונות חלשים דורשים גם "תחזוקה" על ידי הפעלת כוח או שלילה שלה מהצד השני כדי לשמור על יציבותם. מהצד שני, הם קלים למציאה - ה"מנצח" לוקח את הכל...


פתרונות חזקים:

לפתרונות מסדר שני ושלישי נקרא 'פתרונות חזקים'. אלו הם פתרונות שבהם כולם מרוויחים (או לפחות לא מפסידים). יתרון חשוב נוסף הוא כמובן בכך שהם יציבים וארוכי טווח מעצם טבעם. אבל הם קשים למציאה ודורשים עבודת צוות והבנה חדה וברורה של המקור האמתי למחלוקת.


מקורם של חלק מהפתרונות החלשים הוא במאבקים על משאבים מוגבלים כלומר ב"משחק סכום אפס" (Zero Sum Game) שמוכר מתורת המשחקים. אבל גם בכל אותם מקומות ומקרים שבהם הצדדים המעורבים לא הצליחו למצוא פתרון מסדר שני או שלישי כתוצאה מהעדר כלים, ידע או שפה; בעיות תקשורת או חוסר נכונות לשתף פעולה בחיפוש פתרון מסדר גבוה.


פתרון של פולינום:

בנוסף לפתרונות טהורים מסדר 0,1,2,3 קיימים פתרונות משולבים. אם וכאשר פתרון מסדר גבוה לא נמצא, ניתן לעיתים להגיע לפתרון חלקי או משולב. כלומר פתרון שבנוי מצירוף של פתרונות מסדרים שונים (פולינום). יתרון של פתרונות משולבים הוא שגם כאשר לא מצליחים למצוא פתרון 'קסם' מסדר שני או שלישי שלם ומלא, עדיין ניתן לשפר את מצבם של המעורבים על ידי חלוקה של הבעיה ומציאת פתרונות חלקיים ומשולבים שהם טובים יותר מהעדר פתרון בכלל.


ומה בזוגיות?

כזוג, רצוי למצוא פתרונות חזקים מסדר שני או שלישי. זה לא שאי אפשר לחיות עם פתרונות חלשים אבל אז השאלה העיקרית תהיה מה 'עומקה של המחלוקת'. אם זאת מחלוקת על ערכי ליבה, פתרון חלש ומסדר נמוך, יוביל בוודאות למחלוקת הבאה שכנראה תהיה יותר קשה, יותר מרה והרבה יותר מתסכלת לכולם כי המשקעים מהסבב הקודם מצטברים ומתמצקים.


תמחקו מהלקסיקון שלכם את הפתרון של "שקט תעשייתי". הוא תמיד פתרון חלש.


ואיך נדע מה היא 'עומקה של המחלוקת'? כלומר עומקה האמתי של המחלוקת?

ניחשתם נכון! התשובה היא תהליך אסטרטגי זוגי - קירזוגי.


לסיכום:

תהליך אסטרטגי "חשיבה מתקדמת למשפחה" (FAST) יעניק לכם גם את הכלים למציאה של פתרונות חזקים (מסדר גבוה) במחלוקות וגם את היכולת להבין מתי ואיפה כדאי מאוד לחפש פתרון חזק ולא להסתפק בפתרון חלש שיוביל בוודאות ליגון וכאב במקום שבו אפשר ורצוי מאוד להגיע לאושר, התפתחות והנאה.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page