top of page
צעד קדימה:

 

מטרת 'צעד קדימה' היא לעזור לך להגדיר ולדייק את היעד המשמעותי הבא שלך ולבנות תכנית ראלית להשגתו.

לאורך התהליך, נבנה ארגז כלים חשיבתי ומתודי שיאפשר לך להמשיך ולצעוד קדימה בכוחות עצמך באתגרים הבאים בכל תחום בחייך.

bottom of page