top of page

שרותים

תהליך אסטרטגי ארגוני  
 
תהליך אסטרטגי מתואם לדרישות הלקוח בו בונים אסטרטגיה מיטבית להגעה לתוצאות מיטביות של הארגון.
תהליך אסטרטגי מתקדם למשפחה
FAST
תהליך שמטרתו להביא את המשפחה והזוג למיצוי פוטנציאל יכולותיו המשותפות כצוות, לאפשר יצירת חיי משפחה וזוגיות מאושרים, משמעותיים ומתפתחים על ידי יוצרה של 'תוכנית העל' בנוסף לבניית בסיס וכלים למיצוי פוטנציאל החיים המשותפים. 
 ייעוץ אסטרטגי  אישי
 
יעוץ אסטרטגי אישי, הנו תהליך שמטרתו להביא את המתאמן לתוצאות הגבוהות ביותר האפשריות בתחום אישי. זהו תהליך מובנה ומונחה שבו המתאמן בונה אסטרטגי מיטבית לחיו. 
bottom of page